Sifat-sifat ‘Aql

Berkata Abu Hurairah dan juga Abu Umamah ra: Bahwasanya Nabi saw telah bersabda: Allah berfirman: Apabila Allah menjadikan ’aql, lalu berkata kepadanya: “Mari hai ’aql!” Maka mendatanglah ia. Lalu Allah berkata kepadanya lagi: “Pergilah hai ’aql!” Maka pergilah ia. Kemudian Dia berfirman: “Aku tidak mencipta sesuatu ciptaan yang lebih Kucintai daripada engkau. Aku akan mengambil dengan engkau dan dengan engkau pula Aku memberi.” (HR. Thabrani)

<span>%d</span> blogger menyukai ini: