Keabadian Alam Akhirat

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al Khudri ra. :

Rasulullah Saw pernah bersabda, “pada hari kiamat, maut akan dibawa maju ke depan dalam bentuk biri-biri jantan berwarna hitam dan putih. kemudian sang penyeru akan memanggil, ‘wahai para penghuni surga’. mereka akan memutar leher mereka dan melihat dengan hati-hati. yang memanggil akan berkata, ‘tahukah kalian apa ini?’ mereka berkata,’ya. Maut’. pada saat itu mereka semua dapat melihatnya.

Kemudian akan diumumkan kembali, ‘wahai para penghuni neraka!’. mereka akan memutar leher mereka dan melihat dengan hati-hati. yang memanggil akan berkata, ‘tahukah kalian apa ini?’ mereka akan berkata, ‘ya. Maut’. dan pada saat itu mereka dapat melihatnya.

Kemudian biri-biri jantan itu akan disembelih dan sang penyeru akan berkata, ‘wahai penghuni surga! keabadian (untuk kalian) dan tak ada kematian. wahai penghuni neraka! keabadian (untuk kalian) dan tak ada kematian'”.

Kemudian Nabi Saw membacakan ayat berikut : Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, ketika segala perkara diputuskan. mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. (QS. Maryam [19]:39) [HR Bukhari]

<span>%d</span> blogger menyukai ini: