Hiduplah Bagai Pengembara

Diriwayatkan dari (Mujahid) : Ibn Umar berkata, “Rasulullah Saw memegang bahuku dan berkata, ‘hiduplah di dunia ini seakan-akan kamu adalah orang asing atau sebagai pengembara'”.

(perawi lain hadis ini menambahkan) : Ibn Umar berkata, “jika umurmu mencapai malam hari, maka jangan menanti pagi hari. dan jika umurmu mencapai pagi hari, maka jangan menanti malam hari. ambillah (waktu) sehatmu untuk sakitmu dan ambillah (masa) hidupmu untuk matimu” [HR Bukhari]

Iklan

Cara Bershalawat Kepada Nabi

Diriwayatkan dari Ka’b bin Ujrah: seseorang berkata, “ya Rasulullah! kami telah mengetahui bagaimana memberi salam kepadamu, tetapi bagaimanakah cara memberi shalawat kepadamu?”.

Nabi Saw bersabda, “Katakan: Ya Allah berikanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberikan shalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, Maha Mulia. ya Allah berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau berikan berkah kepada keluarga Ibrahim. sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, Maha Mulia”.

(Allahumma shalli ala muhammad wa ‘ala aali muhammad, kamaa shalaita ‘ala aali ibrahim, innaka hamiidum majiid. Allahumma baarik ‘ala muhammad wa ‘ala aali muhammad, kamaa baarakta ‘ala aali ibrahim, innaka hamiidum majiid.)
[HR Bukhari]

Hilang Iman

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:

Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada pezina yang di saat berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada pencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Begitu pula tidak ada peminum arak di saat meminum dalam keadaan beriman. [HR Muslim]

Berbaiat Kepada Rasulullah

Hadis riwayat Jarir bin Abdullah ra., ia berkata:

Aku berbaiat kepada Rasulullah saw. untuk selalu mendirikan salat, memberikan zakat dan memberi nasehat baik kepada setiap muslim. [HR Muslim]

Keabadian Alam Akhirat

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al Khudri ra. :

Rasulullah Saw pernah bersabda, “pada hari kiamat, maut akan dibawa maju ke depan dalam bentuk biri-biri jantan berwarna hitam dan putih. kemudian sang penyeru akan memanggil, ‘wahai para penghuni surga’. mereka akan memutar leher mereka dan melihat dengan hati-hati. yang memanggil akan berkata, ‘tahukah kalian apa ini?’ mereka berkata,’ya. Maut’. pada saat itu mereka semua dapat melihatnya.

Kemudian akan diumumkan kembali, ‘wahai para penghuni neraka!’. mereka akan memutar leher mereka dan melihat dengan hati-hati. yang memanggil akan berkata, ‘tahukah kalian apa ini?’ mereka akan berkata, ‘ya. Maut’. dan pada saat itu mereka dapat melihatnya.

Kemudian biri-biri jantan itu akan disembelih dan sang penyeru akan berkata, ‘wahai penghuni surga! keabadian (untuk kalian) dan tak ada kematian. wahai penghuni neraka! keabadian (untuk kalian) dan tak ada kematian'”.

Kemudian Nabi Saw membacakan ayat berikut : Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, ketika segala perkara diputuskan. mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. (QS. Maryam [19]:39) [HR Bukhari]

Ketika Allah Mencintai Seseorang

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. : Nabi Muhammad Saw pernah bersabda, “manakala Allah mencintai seseorang, Dia akan memanggil Jibril seraya berkata, ‘Aku mencintai si Fulan. Wahai Jibril cintai pula dia’. Jibril pun mencintai orang itu dan mengumumkannya kepada semua penduduk langit. Allah mencintai si Fulan, maka cintai pula dia oleh kalian semua,’ maka semua penduduk langit mencintai orang itu, dan kemudian dia memperoleh kesenangan-kesenangan dari penduduk bumi’”. [HR Bukhari]

Mencintai Saudara

Hadis riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata:

Nabi saw. bersabda: Salah satu di antara kalian tidak beriman sebelum ia mencintai saudaranya (atau beliau bersabda: tetangganya) seperti mencintai diri sendiri. [HR Muslim]